top of page

התנדבות או תרומה? בכל מקרה תודה 

contact-02.jpg

  למען הילדים ולמען עצמכם, הצטרפו אלינו לעמותה

 

בידיכם ההחלטה כיצד תוכלו לתרום:

בתרומה כספית | בהסעת בן משפחה לביקור בבית החולים

בהפעלת חוג שבועי/ חודשי לילדים המאושפזים | בפעילות חד פעמית במחלקה - הפעלת יום הולדת, הרצאה או מופע | בליווי ותמיכה למשפחות (מיועד למטפלים ובעלי מקצוע בתחום) ועוד...

* עבור תרומתך תונפק קבלה כחוק וכן אישור  לסעיף 46 לצורך החזר מס

Donate

להתנדבות

אונליין

דרך הטלפון

 קל לתרום דרך הטלפון

טל': 051-2301343

העברה בנקאית

עמותת זה בנפשי

בנק מזרחי טפחות

סניף 572 | חשבון מספר 336333

דרך 

bit.png

תודה לשותפינו לדרך 

bottom of page